Start: Uppdrag – Tidigare

Utförda uppdrag

Ett axplock av de uppdrag vi utfört

Vintercupen Östra Skaraborg

Vi har ansvarat för tidtagningen på Vintercupen de senaste åren.

Hovdalajakten

Från återuppståndelsen fram till SM-status, dvs 2013-2015, ansvarade vi för tidtagningen på FMCK Hässleholms finfina tävling.

Ränneracet 10-timmars, 2015

Tolvtimmars

Vi har tagit tiden på FMCK Skövdes lagtävling Tolvtimmars de senaste åren

Södra Lundbys Traktorrace

Den enda tävlingen som vi använder tusendelar… Parallellslalom med traktorer! Vi har ansvarat för resultaten från 2014.